Nakon odslušanog predavanja iz predmeta prometni propisi i sigurnosna pravila (Ppsp), kandidati prijavljuju ispit iz tog predmeta, te čekaju da im Hak odredi termin polaganja ispita.

Uspješno riješen ispit je uvjet za početak osposobljavanja iz predmeta upravljanje vozilom (Uv).

U međuvremenu Gdck Krapina organizira predavanje iz predmeta pružanje prve pomoči osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (Ppp), te kandidat prijavljuje i taj ispit Hak-u.

Nakon što realizira kompletno osposobljavanje iz Uv-a (35 sati za B kategoriju), kandidat prijavljuje i zadnji ispit.