Osposobljavanje iz predmeta Uv provode instruktori s dugogodišnjim iskustvom, te izrazitim razumijevanjem, brigom i strpljenjem za vaša trenutna raspoloženja, stanje i probleme.

Posebne radnje vozilom ispituju se na prometnom vježbalištu, na za to označenim posebnim površinama (elementima). Ako ih kandidat položi nastavlja ispit na javnoj cesti. Za vrijeme trajanja ispita na prometnom vježbalištu treba biti onemogućen pristup neovlaštenim osobama i drugim korisnicima tog vježbališta, koji bi mogli ugroziti siguran tijek ispita.

Posebne površine (elementi) prikazani su slikama, na kojima su obilježene njihove dimenzije. Ukoliko zbog konstrukcijskih (tehničkih) karakteristika vozila, posebne radnje nije moguće izvesti na tim površinama, ovlašteni ispitivač će odrediti da se dimenzije prilagode tom vozilu i zabilježiti u ispitni list tu prilagodbu s markom i tipom vozila.

U slučaju loših meteoroloških uvjeta (kiša, snijeg i dr.) ovlašteni ispitivač mora kandidata za vozača upozoriti da brzinu vozila pri izvođenju posebnih radnji prilagodi vremenskim i drugim uvjetima. Ukoliko u tim uvjetima ovlašteni ispitivač ocijeni da bi bila ugrožena sigurnost kandidata pri izvođenju posebnih radnji vozilom, može odrediti da se te radnje ne izvode (prekinuti ispit) ili ako se ocijeni da ne postoje uvjeti za normalnu provedbu ispita, isti se mogu provoditi na površinama na kojima postoje uvjeti, odnosno na javnoj cesti.

 

UPUTE ZA ISPIT IZ PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM:

Posebno želimo naglasiti da se kandidati za vozače trebaju pripremati na samostalnu vožnju (samostalno pronalaženje puta i odredišta) u kojoj će kandidat samostalno pronalaziti put do odredišta pomoću prometnih znakova i cestovne signalizacije te samostalno donositi odluke. Također se važno pripremati za vožnju većim brzinama ( od 70 do 130 km/h ), tj. cestama izvan naselja, brzim cestama i autocestama, te na vožnju noću i eko-vožnju, jer su to obavezni sadržaji ispita.

 

KATEGORIJE A1, A2, A I AM

A) Posebne radnje vozilom koje se trebaju ispitati na prometnom vježbalištu

Kandidat za vozača mora pokazati kako je sposoban pripremiti se za sigurnu vožnju tako što mora: pripremiti vozilo; namjestiti zaštitnu opremu, kao što su rukavice, odjeća, obuća i zaštitna kaciga; obaviti dnevni preventivni tehnički pregled vozila; skinuti vozilo s njegovih nožica, pokrenuti ga bez pomoći motora hodajući uz vozilo te ga parkirati na njegove nožice.

1. Vožnja po pravcu i zaustavljanje(slika 1.)
Vožnja po pravcu i zaustavljanje se izvodi prema situaciji na slici po pravcu širine 0,2 (0,3) metra u označenom koridoru širine 0,8 metara i obilježenom čunjevima na duljini od 15 metara brzinom do 5 km/h. Kod polaska kandidat uključuje lijevi pokazivač smjera, noge stavlja na stalak. Kod zaustavljanja uključuje desni pokazivač smjera te lijevu nogu stavlja na tlo. Nakon toga ponovno na isti način kreće i vozi brzinom od 15 – 20 km/h, ubrzavajući na duljini od 35 metara, a noge su na stalcima. Kod zaustavljanja uključuje desni pokazivač smjera, zaustavlja se na određenom mjestu, koči s obje kočnice i lijevu nogu stavlja na tlo. Izvođenje ove radnje isto je i ako kandidat polaže ispit na vozilu s automatskim prijenosom. Radnja se može izvodi u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

Slika 1. Prometno-tehnički element za vožnju po pravcu i zaustavljanje vozila A1, A2, A i AM kategorije

2. Slalom vožnja (slika 2.)
Zahtijeva sposobnost pravilnog rada sa spojkom u kombinaciji s kočnicom, održavanje ravnoteže, smjer gledanja te položaj tijela i nogu.
Slalom vožnja se vozi između najmanje 10 čunjeva u nizu, s međusobnim razmakom od najmanje 3 metra (ovisno o dimenzijama vozila), u označenom i čunjevima obilježenom koridoru širine 2 metra, brzinom od 5-10 km/h prema slici. Radnja se može izvodi u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

Slika 2. Prometno-tehnički element za slalom vožnju vozila A1, A2, A i AM kategorije3. Vožnja po osmici (slika 3.)
Zahtijeva sposobnost pravilnog rada sa spojkom u kombinaciji s kočnicom, održavanje ravnoteže, smjer gledanja te položaj tijela i nogu.
Vožnja po osmici izvodi se na označenom elementu minimalnih dimenzija 5×10 (6×12) metara te obilježen čunjevima kao na slici. Radnja se izvodi dva puta zaredom kao na slici iz dva pokušaja.

 

Slika 3. Prometno-tehnički element za vožnju po osmici vozila A1, A2, A i AM kategorije4. Kočenje i zaustavljanje (slika 4.)
Obaviti najmanje dvije radnje kočenja uključujući i naglo kočenje, a što uključuje sposobnost kočenja prednjom i stražnjom kočnicom, smjer promatranja i položaj tijela na vozilu.
Kočenje se izvodi prema situaciji na slici, pri brzini kretanja od najmanje 30 km/h, nakon čega se na točno određenoj točki počinje jako kočiti s objema kočnicama istodobno do potpunog zaustavljanja. Put kočenja pri prvom pokušaju treba biti tik do zaustavne crte (čunjeva), a pri drugom pokušaju što kraći. Radnje se može izvoditi iz dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

Slika 4. Prometno-tehnički element za kočenje i zaustavljanje vozila A1, A2, A i AM kategorije

B) Sadržaji na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila.

 1. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa.
 2. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje.
 3. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima.
 4. Postupanje prema znakovima u prometu.
 5. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): pravilnost postupka, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje.
 6. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
 7. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja u tunelu, vožnja uzbrdicama ili nizbrdicama.
 8. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

Kategorija B

A) Posebne radnje vozilom koje se trebaju ispitati

 1. Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera (slika 5.)
  Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama, a osobito s papučicom spojke, pravilan položaj i rad s upravljačem, gledanje iz vozila, održavanje smjera, orijentaciju i snalaženje te pravilnost izvođenja.
  Izvodi se na prometnom vježbalištu prema situaciji na slici, tako da se vozilom kreće s polazne pozicije ubrzava i na određenom mjestu se zaustavlja. Unatrag se vozi označenim prostorom do startne pozicije vodeći pritom računa da vozilo ne smije izlaziti iz označenog prostora i da ne smije dodirivati čunjeve. Vožnja se obavlja uz korištenje vozačkih ogledala i gledanjem preko ramena. Svaki dodir s čunjem smatra se diskreditirajućom pogreškom i kandidat nema mogućnost ponovnog ponavljanja radnje. Radnja se izvodi bez zaustavljanja vozila najviše u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.
Slika 5. Prometno-tehnički element za vožnju unaprijed-unatrag s promjenom smjera za vozila B kategorije2. Okretanje vozila zbog promjene smjera korištenjem vožnje unatrag i unaprijed (slika 6.)
Izvodi se u prometu na cesti prema situaciji na slici tamo gdje to prometno-tehnički uvjeti, intenzitet i gustoća prometa omogućuju korištenjem vožnje unaprijed i unatrag na način da se pravodobno uoči i izabere mjesto s manjim intenzitetom prometa. Nakon što se prođe sredina raskrižja, uključuje se desni pokazivač smjera i nakon što se prođe za oko dvije dužine vozila od ruba raskrižja što bliže desnom rubu kolnika se zaustavlja vozilo, pozicija 1. Nakon što se utvrde uvjeti vozi se unatrag s uključenim svim pokazivačima smjera u bočnu cestu do pozicije 2. Iz pozicije 2. se nastavlja voziti u suprotnom smjeru, pozicija 3.

Slika 6. Prometno-tehnički element za okretanje vozila zbog promjene smjera za vozila B kategorije3. Parkiranje vozila (slika 7.)
Bočno ili okomito parkiranje se izvodi prema situaciji na slici u stvarnim prometnim uvjetima na parkiralištu, a što uključuje pravilnost izvođenja i praćenje prometnih uvjeta. Radnja bočnog parkiranja se može izvodi u tri pokušaja, a radnja okomitog parkiranja u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci (primjerice, dodir parkiranog vozila,…).

Slika 7. Prometno-tehnički element za parkiranje vozila B kategorije4. Kočenje i zaustavljanje (slika 8.)
Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama (papučica kočnice i spojke) i pravilan rad s upravljačem.
Ispituje se na prometnom vježbalištu. Izvodi se prema situaciji na slici, na način da se s vozilom s polazne pozicije postigne brzinu od najmanje 25 do 30 km/h. U točno određenoj točki počinje se naglo kočiti i mora se što prije zaustaviti u prostoru duljine 15 metara ispred određene zapreke (čunjeva). Kočenje treba biti pravilno i takvo da se vozilo mora zaustavi najkasnije 0,5 m prije zapreke (čunjeva), pri čemu kotači ne smiju blokirati. Kod izvođenja ove radnje ovlašteni ispitivač obvezno se nalazi na prednjem sjedalu pokraj kandidata. Radnja se izvodi u dva pokušaja.

 

Slika 8. Prometno-tehnički element za kočenje i zaustavljanje za vozila B kategorije 

B) Sadržaji na javnoj cesti – ponašanje u prometu

 1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.
 2. Postupanje prema znakovima u promet.
 3. Polukružno okretanje.
 4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.
 5. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.
 6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje, odnos prema pješacima, propuštanje vozila.
 7. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka, vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.
 8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
 9. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).
 10. Vožnja prometnicama sa posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.
 11. Ekovožnja, vožnja na ekološki osviješten i prihvatljiv način, provjera tlaka u gumama, vještina mijenjanja brzina, pravila ekovožnje.
 12. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.
 

U Narodnim novinama 155/2008 od 30. prosinca 2008 godine objavljen je novi Program vozačkog ispita (u daljnjem tekstu: Program). Novi Program donosi nekoliko novina vrlo značajnih za organiziranje i provođenje vozačkih ispita, te će se stoga u nastavku teksta pojedinačno nabrojiti i posebno naglasiti.

Novi Program stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama tj. od 07. siječnja 2009 godine. Za kategorije A1, A2, A i AM posebne radnje koje se trebaju ispitati su: Vožnja po pravcu i zaustavljanje, a novina je što više nije propisano s kojom brzinom (1. ili 2.) se izvodi, budući da se ispit može polagati i na vozilu s automatskim prijenosom. Slalom vožnja. Vožnja po osmici, a novina je što se ova radnja po novome izvodi dva, a ne više tri puta za redom, kao do sada. Kočenje i zaustavljanje, a novina je što se ova radnja po novome izvodi pri brzini vožnje od najmanje 30 km/h, na način da s u točno određenoj točki počinje jako kočiti s objema kočnicama istodobno.

Put kočenja pri prvom pokušaju treba biti tik do zaustavne crte (čunjeva), a pri drugom pokušaju što kraći. Za kategoriju B posebne radnje koje se trebaju ispitati (na prometnom vježbalištu samo dvije radnje, jer se više ne ispituje okretanje vozila s više postupaka i bočno parkiranje vozila) su: Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera, a novina je da se izvodi na prometnom vježbalištu na označenoj površini čija je širina prometne trake povećana s 2,5 na 2,75 m, uz korištenje vozačkih ogledala i gledanjem preko ramena, bez zaustavljanja, najviše u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci.

Okretanje vozila zbog promjene smjera korištenjem vožnje unatrag i unaprijed, a novina je da se ispituje u prometu na cesti, vodeći računa o mjestu na kojem je to moguće obaviti s obzirom na intenzitet i gustoću prometa, pri tome ne ugrožavajući i ne ometajući odvijanje prometa, birajući mjesto s manjim intenzitetom prometa. Parkiranje vozila, a novina je da se izvodi u stvarnim prometnim uvjetima na parkiralištu, pri čemu se radnja bočnog parkiranja može izvoditi u tri pokušaja, a radnja okomitog parkiranja u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci. Kočenje i zaustavljanje, a novina je da se ova radnja izvodi tako što se mora postići brzina vožnje od najmanje 25 do 30 km/h, u točno određenoj točki se mora početi naglo kočiti i mora se što prije zaustaviti u prostoru duljine 15 m, a najkasnije 0,5 m prije zapreke (čunjeva). Izvodi se u dva pokušaja za razliku od sada kada se izvodila u jednom pokušaju.

DISKREDITIRAJUĆE POGREŠKE

Poštovani kandidati za vozače u nastavku se možete točno informirati koje pogreške u prometu ne smijete uopće raditi (diskreditirajuće pogreške), koje možete napravi jednom, a koje dva puta za vrijeme provođenja ispita, da biste na istom ostvarili uspjeh…

ISPIT NA PROMETNOM VJEŽBALIŠTU

DP (diskreditirajuća pogreška)……………………………………………………………………………………..*

 1. x dozvoljeno, 2. x DP………………………………………………………………………………………………**
 2. x dozvoljeno, 3. x DP…………………………………………………………………………………………….***
 3. Priprema za sigurnu vožnju (sve kategorije)
 4. Obavljanje dnevnog preventivnog tehničkog pregleda……………………………………………..***
 5. Prilagodba sjedala, naslona za glavu, zrcala, korištenje sigurnosnog pojasa, opreme vozila…***
 6. Korištenje nadzornog uređaja (popuna zapisnog lista, postavljanje, očitavanje…)……….*
 7. Provjera tlaka zraka u sustavu kočenja………………………………………………………………………*
 8. Provjera tereta i prostora za teret (ima/nema, deklaracija)……………………………………….*
 9. Spajanje i odvajanje vučnog i priključnog vozila………………………………………………………..*
 10. Korištenje zaštitne opreme vozača……………………………………………………………………………..*
 11. Čitanje auto karte, planiranje puta, uporaba el. sustava za navigaciju………………………***
 12. Posebne radnje vozilom
 13. Vožnja po pravcu unaprijed- unatrag s promjenom smjera………………………………………..**
 14. Parkiranje vozila zbog utovara/istovara………………………………………………………………….**
 15. Kočenje i zaustavljanje………………………………………………………………………………………….* *

Za A1, A2, A i AM kategoriju:

 1. Skidanje i postavljanje vozila na nožice………………………………………………………………….**
 2. Pokretanje bez pomoći motora hodajući uz vozilo……………………………………………………**
 3. Vožnja po pravcu i zaustavljanje……………………………………………………………………………**
 4. Slalom vožnja malom brzinom……………………………………………………………………………….**
 5. Vožnja po osmici………………………………………………………………………………………………….**
 6. Kočenje i zaustavljanje………………………………………………………………………………………….**
 7. Sve radnje vozilom – za sve kategorije vozila
 8. Uporaba spojke, kočnica i akceleratora………………………………………………………………..***
 9. Uporaba pokazivača smjera i svjetala na vozilu…………………………………………………….***
 10. Isključivanje (uključivanje) motora iz rada/u rad (za C,D,C+E i D+E – 1x DG)……..***
 11. Nadzor nad vozilom tijekom obavljanja radnji………………………………………………………….*
 12. Drugo……………………………………………………………………………………………………………………*

ISPIT NA JAVNOJ CESTI

 1. Priprava za vožnju
 2. Obavljanje dnevnog preventivnog tehničkog pregleda……………………………………………..***
 3. Prilagodba sjedala, naslona za glavu, zrcala, korištenje sig. pojasa, opreme vozila……***
 4. Uključivanje motora u rad, uključivanje svjetala………………………………………………………**
 5. Korištenje nadzornog uređaja (popuna zapisnog lista, postavljanje, očitavanja…)………..*
 6. Provjera količine i tlaka zraka u kočnom sustavu……………………………………………………….*
 7. Provjera tereta i prostora za teret (ima-nema, deklaracija)…………………………………………..*
 8. Spajanje i odvajanje vučnog i priključnog vozila………………………………………………………..*
 9. Čitanje auto karte, planiranje puta, uporaba el. sustava za navigaciju………………………..**
 10. Uključivanje vozilom u promet / isključivanje iz prometa
 11. Polazak s mjesta (trzaj, motor se isključuje, …C,C+E,D,D+E – 1x DG)……………………..***
 12. Korištenje parkirne/radne kočnice (otpuštanje, vozilo klizi unatrag više od 0.5 m)……***
 13. Izbor trenutka uključivanja (pogrešna procjena, predugo čekanje, neodlučnost, propuštanje….)…**
 14. Isključivanje iz prometa (zaustavljanje, ostavljanje vozila…)…………………………………….**
 15. Pravilno zaustavljanje autobusa na peronu ili stajalištu (D i D+E)…………………………….*
 16. Utvrđivanje uvjeta za sigurno obavljanje radnji vozilom
 17. Utvrđivanje uvjeta prije započinjanja radnje vozilom (bez opasnosti za dr. sudionike…)…*
 18. Provjera prometnih uvjeta (redoslijed, pravilnost…)………………………………………………***
 19. Uključivanje pokazivača smjera(L – D – SVI) i pravodobno davanje znakova…………….**
 20. Korištenje vozačkih zrcala (posebno unutarnje – D i D+E kategorija)……………………..***
 21. Polazak vozilom na uzdužnom nagibu (uzbrdica – nizbrdica)
 22. Polazak pomoću parkirne kočnice (motor se isključuje – 1x C,C+E, D, D+E)………….***
 23. Polazak pomoću radne kočnice……………………………………………………………………………***
 24. Vozilo se vraća unatrag (više od 0,5 m)…………………………………………………………………..**
 25. Okretanje vozila
 26. Okretanje vozila zbog promjene smjera korištenjem vožnje naprijed i unatrag…………***
 27. Polukružno okretanje………………………………………………………………………………………….***
 28. Nadzor nad vozilom pri okretanju………………………………………………………………………….**
 29. Parkiranje vozila
 30. Parkiranje vozila(bočno/okomito)………………………………………………………………………..***
 31. Nadzor nad vozilom (udar u drugo vozilo, rubni kamen ili objekt, izlazak iz parkirališta)…*
 32. Mjere kojima se sprječava da vozilo samo krene s mjesta…………………………………………**
 33. Vožnja – kretanje vozilom
 34. Položaj vozila u prometnoj traci, mijenjanje prometne trake…………………………………..***
 35. Prilagodba brzine vožnje, mijenjanje brzina, ubrzavanje, usporavanje, nadzor nad vozilom…***
 36. Korištenje kolnika ili prometne trake……………………………………………………………………….*
 37. Održavanje potrebnog razmaka (bočnog, između vozila u koloni)…………………………….**
 38. Rukovanje upravljačem (položaj tijela i ruku), papučicom spojke i akceleratora……..***
 39. Kočenje i zaustavljanje (način, pravilnost, mjesto…)………………………………………………..**
 40. Mimoilaženje, propuštanje vozila, prestrojavanje ( razmak…)…………………………………..**
 41. Prepoznavanje opasnih situacija………………………………………………………………………….***
 42. Vožnja na nizbrdici-uzbrdici (prilagodba brzina…)………………………………………………….**
 43. Vožnja zavojima (položaj vozila, kočenje…)…………………………………………………………….**
 44. Vožnja prijelazom preko željezničke ili tramvajske pruge…………………………………………..*
 45. Vožnja u tunelu……………………………………………………………………………………………………**
 46. Eko-vožnja, pravila eko-vožnje…………………………………………………………………………….***
 47. Vožnja raskrižjem
 48. Približavanje raskrižju, zaustavljanje, prolazak raskrižjem (mjesto, preglednost, brzina…)…***
 49. Postupak prema pješacima……………………………………………………………………………………**
 50. Propuštanje vozila i prednost prolaska (uočavanje, procjena, nepoznavanje, nasilno …)…*
 51. Vožnja raskrižjem s kružnim tokom prometa…………………………………………………………….*
 52. Prestrojavanje, izbor i mijenjanje prometne trake……………………………………………………**
 53. Korištenje trake za usporavanje ili ubrzavanje………………………………………………………..**
 54. Skretanje ulijevo (položaj vozila, pravilnost luka, brzina…)…………………………………….***
 55. Skretanje udesno (položaj vozila, pravilnost luka, brzina…)……………………………………***
 56. Postupak prema znakovima u prometu
 57. Postupak u sladu sa znakovima koje daju ovlaštene osobe…………………………………………*
 58. Postupak u skladu s prometnim svjetlima (C, Ž, Z, dopunsko svjetlo)…………………………*
 59. Postupak u skladu s prometnim znakovima…………………………………………………………..***
 60. Postupak u skladu sa znakovima izričitih naredbi (uočavanje znaka, značenje znaka…)…*
 61. Postupak u skladu s oznakama na kolniku……………………………………………………………….*
 62. Vožnja autocestom, brzom cestom i cestom izvan naselja
 63. Vožnja autocestom, brzom cestom (izbor prometne trake…)……………………………………..**
 64. Korištenje trake za ubrzavanje/usporavanje……………………………………………………………**
 65. Vožnja cestom izvan naselja………………………………………………………………………………….**
 66. Brzina kretanja
 67. Prilagodba brzine prema prometnim, cestovnim i vremenskim uvjetima……………………..*
 68. Prilagodba brzine pri obavljanju radnji vozilom……………………………………………………***
 69. Prilagodba brzine vožnje pojedinoj brzini (vožnja u najvišoj)…………………………………..**
 70. Prilagodba brzine u naselju i izvan naselja…………………………………………………………….**
 71. Pretjecanje i obilaženje
 72. Održavanje potrebnog razmaka……………………………………………………………………………..**
 73. Prilagodba brzine pri obavljanju radnji vozilom……………………………………………………..**
 74. Prilagodba brzine vožnje pojedinoj brzini (vožnja u najvišoj)…………………………………..**
 75. Postupak kada drugo vozilo pretječe………………………………………………………………………**
 76. Odnos prema drugim sudionicima u prometu ili prometnim situacijama
 77. Ometanje ili ugrožavanje dr. sudionika (pješaka, djece, biciklista, osoba s invaliditetom)…*
 78. Vožnja uz stajalište vozila javnog prijevoza putnika…………………………………………………**
 79. Reagiranje na iznenadne prometne situacije (pravodobno, pravilno)………………………….*
 80. Praćenje prometne situacije (reagiranje na pogreške drugih sudionika)……………………**
 81. Pomoć tijekom ispita
 82. Samostalna vožnja (pronalaženje puta i odredišta, praćenje znakova, snalaženje…)…***
 83. Ponašanje instruktora vožnje (pomoć kandidatu verbalno, pokretom ruke, glave, ometanje…)…**
 84. Reagiranje instruktora na opasnu radnju (kočnicom, upravljačem, spojkom, mjenjačem)…*

PS: po broju upisane pogreške u Vašu knjižicu kandidata za vozača, možete točno znati koji je bio razlog Vašeg neuspjeha na ispitu…