OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07, 125/07 -isp., 79/09 i 89/09 – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
“DRAGEC-PROMET” autoškola i usluge
vl. Dragutin Obadić
Frana Galovića 1B, 49000 Krapina

ili na e-mail adresu: tajnistvo@dragec-promet.hr
odnosno na tel/fax broj: +385 49 373 630

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
NAPOMENA: U prigovoru Vas molimo navedite; ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.