Kroz vrijeme… 

Ponovo; e-učionica

U vrijeme Covida; Online Zoom

Do nedavno; e-učionica

Nekada; ploča + kreda

Obrazovne grupe predavanja iz predmeta prometni propisi i sigurnosna pravila (Ppsp) organiziraju se i počinju petkom ili prema potrebi u terminima koje Vi želite.

KATEGORIJA “A1”

U osposobljavanje se možete uključiti ako ispunjavate propisane uvjete:

pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva

niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci

možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

U osposobljavanju kandidata za vozače vozila mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

30 iz predmeta Ppsp-a

9 iz Ppp-a

20 iz Uv-a

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:

B, C1, C, D1, D ili H kategorije, tada nije obvezan prisustvovati nastavi iz predmeta Ppsp-a

bilo koje kategorije, tada nema nastavu iz predmeta Ppp

F, G ili AM kategorije, tada je obvezan prisustvovati nastavi iz predmeta Ppsp najmanje 4 nastavna sata

B, C1, C, D1, D, F, G, ili AM kategorije, tada je obvezan imati iz predmeta Uv-om najmanje 15 nastavnih sati

KATEGORIJA “A2”

U osposobljavanje se možete uključiti ako ispunjavate propisane uvjete:

pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A2 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva

niste mlađi od 18 godina

možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

U osposobljavanju kandidata za vozače vozila mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

30 iz predmeta Ppsp-a

9 iz Ppp-a

20 iz Uv-a

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:

A1, B, C1, C, D1, D, E, F, G, H ili AM kategorije, tada nije obvezan prisustvovati nastavi iz predmeta Ppsp-a

bilo koje kategorije, tada nema nastavu iz predmeta Ppp

A1, B, C1, C, D1, D, E, F, G, H ili AM kategorije, tada je obvezan imati iz predmeta Uv-om najmanje 15 nastavnih sati

KATEGORIJA “A”

U osposobljavanje se možete uključiti ako ispunjavate propisane uvjete:

pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva

niste mlađi od 24 godina (ako ne posjedujete vozačku dozvolu)

niste mlađi od 20 godina (ako posjedujete vozačku A2 kategorije)

možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

U osposobljavanju kandidata za vozače vozila mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

30 iz predmeta Ppsp-a

9 iz Ppp-a

25 iz Uv-a

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:

A1, A2, B, C1, C, D1, D, E, F, G, H ili AM kategorije, tada nije obvezan prisustvovati nastavi iz predmeta Ppsp-a

bilo koje kategorije, tada nema nastavu iz predmeta Ppp

A1, A2, B, C1, C, D1, D, E, F, G, H ili AM kategorije, tada je obvezan imati iz predmeta Uv-om najmanje 15 nastavnih sati

Kategorija “B”

U osposobljavanje se možete uključiti ako ispunjavate propisane uvjete:

pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima B kategorije kod nadležene zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva

niste mlađi od 17 godina i 6 mjeseci

možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

U osposobljavanju kandidata za vozače vozila mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

30 iz predmeta Ppsp-a

9 iz Ppp-a

35 iz Uv-a

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:

A1, A2, A, F, G ili AM kategorije, tada je obvezan prisustvovati nastavi iz predmeta Ppsp-a najmanje 4 nastavna sata

F ili G kategorije, tada je obvezan imati iz predmeta Uv najmanje 30 nastavnih sati

Osposobljavanje započinje nastavom iz predmeta Ppsp-a.
Nastavni sat traje 45 minuta (blok sat 90 minuta). Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.

Po položenom testu iz Ppsp-a, autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Uv. Prvih 5 sati nastave izvodi se individualno u trajanju od po 45 minuta, najviše 1 sat dnevno.

Nakon petog sata može izvoditi i kao blok sat (90 minuta), i to s jednim ili do tri kandidata u vozilu, osim provedbe nastave na autocesti i noću koja može biti 3 sata. Nastava može potrajati i duže od 35 nastavnih sati, odnosno dok instruktor vožnje i stručni voditelj autoškole u dogovoru s kandidatom ne ocjene da je kandidat svladao nastavne sadržaje iz predmeta Uv-a.

…AKO IMATE JOŠ NEKIH PITANJA ILI NEJASNOĆA KONTAKTIRAJTE SVOG PREDAVAČA

ili saznajte više na stranici Hak-a: http://www.hak.hr/autoskole/osposobljavanje-po-kategorijama-vozila