Obrazovne grupe predavanja iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (Ppsp) organiziraju se i počinju petkom ili prema potrebi u terminima koje Vi želite na osnovu Programa vozačkog ispita NN/132 od 29.12.2017 , gdje sadržaji za vozača “B” kategorije (30 h) čine osnovu, a za ostale kategorije se realizira određeni broj sati prema pravilnicima.

 

SVE KATEGORIJE VOZILA

1) Propisi u cestovnom prometu: izrazi, kategorije vozila, uvjeti za upravljanje vozilom, stjecanje prava na upravljanje vozilom, obveze i odgovornosti sudionika u prometu.

2) Ponašanje vozača: prometna kultura, stavovi i navike, oprez i pozornost u prometu, uvjeti vidljivosti i vremenske prilike, uočavanje prometne situacije, percepcija, predviđanje, gledanje iz vozila, procjena opasnosti prometne situacije i proces donošenja pravilne odluke, pravodobno reagiranje, vrijeme reagiranja, ponašanje prema drugim sudionicima, defenzivna vožnja, rizično ponašanje, promjene u ponašanju pod utjecajem alkohola, opojnih droga i lijekova, utjecaj psihofizičkog stanja i umora, mladi vozači.

3) Ostali sudionici u prometu: posebni rizici vezani uz nedostatak iskustva ostalih sudionika u prometu i najugroženije kategorije sudionika, djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda i osobe s invaliditetom, obveze vozača.

4) Vozilo: dokumenti, osnove funkcioniranja uređaja na vozilu, oprema vozila, vidljivost iz vozila, vozačka ogledala, instrument ploča u vozilu, svjetlosno-signalni uređaji i uporaba, uporaba sigurnosnih pojaseva i naslona za glavu, uporaba zaštitne opreme za djecu, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje, ovjesi, gume, sigurnosni uređaji, vuča vozila, prijevoz tereta, prijevoz osoba, registracija i tehnički pregled, postupak u slučaju kvara na vozilu, mjere pri napuštanju vozila. Pravila korištenja vozila u odnosu na zaštitu okoliša, ekonomična potrošnja goriva, ekovožnja, ograničenje štetnih plinova.

5) Cesta: značajke različitih vrsta cesta i s tim povezani zakonski propisi, stanje kolnika i utjecaj vremenskih prilika, čimbenici rizika tijekom vožnje povezani s različitim uvjetima na cesti, posebno s obzirom na promjene vremenskih prilika te dobu dana ili noći, najvažnija načela u vezi poštivanja sigurnosnog (potrebnog) razmaka između vozila u vožnji, održavanje razmaka i procjena razmaka između vozila, prianjanje vozila uz kolnik, sile koje djeluju na vozilo, zaustavni put vozila, put kočenja i put reagiranja, radovi na cesti, sigurna vožnja u cestovnim tunelima.

6) Znakovi u prometu: prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama; znaci koje daju ovlaštene osobe, zvučni i svjetlosni znaci, postupanje prema znakovima u prometu.

7) Prometna i sigurnosna pravila: radnje vozilom u prometu, uključivanje u promet i isključivanje iz prometa, kretanje vozila, brzina i procjena brzine kretanja vozila, skretanje, propuštanje vozila i prednost prolaska, promet na raskrižju, upravljanje prometom na raskrižju, mimoilaženje, pretjecanje i obilaženje, zaustavljanje i parkiranje, promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge, promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, vožnja u koloni, vožnja u tunelu, vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska.

8) Vožnja u naselju (gradu): pravila vožnje cestom s jednosmjernim prometom i cestom s više prometnih traka, prestrojavanje, izbor prometne trake, pravila vožnje kružnim tokom prometa,

9) Vožnja izvan naselja (grada): pravila vožnje cestom izvan naselja, održavanje potrebnog razmaka između vozila, pravila ponašanja tijekom pretjecanja, vožnja zavojima, vožnja na uzdužnom nagibu.

10) Vožnja u posebnim uvjetima: smanjena vidljivost, noć, vremenski uvjeti, kiša, magla, zimski uvjeti, ograničenje prometa.

11) Pravila ponašanja u slučaju prometne nesreće: dužnosti, postupak, sigurnosne mjere.

 

POSEBNI SADRŽAJI KOJI SE ODNOSE NA KATEGORIJE AM, A1, A2 I A

1) Korištenje zaštitne opreme: rukavice, obuća, odjeća, zaštitna kaciga.

2) Uočljivost vozača vozila tih kategorija u odnosu na druge sudionike u prometu.

3) Čimbenici rizika vezani uz različite uvjete na cesti s dodatnom pozornošću na skliske dijelove kolnika (poklopci kanala za odvodnju, oznake na kolniku itd.).

4) Vozila tih kategorija u funkciji sigurnosti cestovnog prometa, a posebno kočnice.

Ovaj dio programa se obrađuje u sklopu 4 nastavna sata, ako kandidat posjeduje B, C1, C, D1 ili D kategoriju. Ako kandidat ne posjeduje ni jednu kategoriju, tada sluša cijeli program (kao i za B kategoriju) + posebni sadržaji koji se odnose na kategorije AM, A1, A2 i A.