opasnost na cesti

označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«. Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta

raskrižje cesta iste važnosti

označuje blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja

raskrižje sa sporednom cestom pod pravim kutom

označuju blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane

(A03),znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« em se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane

(A03),znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« (A04), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane« (A05), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane« (A06), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane« (A07), označuju blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);"

spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane

(A03),znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« (A04), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane« (A05), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane« (A06), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane« (A07), označuju blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane

(A03),znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« (A04), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane« (A05), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane« (A06), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane« (A07), označuju blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

zavoj u lijevo

(A08), znak »zavoj u desno« (A09), znak dvostruki zavoj zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvevo« (A10), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti;

zavoj u desno

(A08), znak »zavoj u desno« (A09), znak »dvostruki zavoj zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvevo« (A10), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti;

zavoj u lijevo

(A08), znak »zavoj u desno« (A09), znak »dvostruki zavoj zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvevo« (A10), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti;

zavoj u desno

(A08), znak »zavoj u desno« (A09), znak »dvostruki zavoj zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvevo« (A10), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti. Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti;

opasna nizbrdica

(A12) i znak »opasna uzbrdica (uspon)« (A13) označuju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno uzbrdici ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proizlazi iz tih uvjeta;

opasna nizbrdica

(A12) i znak »opasna uzbrdica (uspon)« (A13) označuju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno uzbrdici ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proizlazi iz tih uvjeta;

suženje ceste

(A14), znak »suženje ceste s desne strane« (A15) i znak »suženje ceste s lijeve strane« (A16) označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno. Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta

suženje ceste

(A14), znak »suženje ceste s desne strane« (A15) i znak »suženje ceste s lijeve strane« (A16) označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno. Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta

suženje ceste

(A14), znak »suženje ceste s desne strane« (A15) i znak »suženje ceste s lijeve strane« (A16) označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno. Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta

neravan kolnik

označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti (A17); ulegnuća kolnika (A18) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (A19);

neravan kolnik

označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti (A17); ulegnuća kolnika (A18) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (A19);

suženje ceste

označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti (A17); ulegnuća kolnika (A18) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (A19);

sklizak kolnik

(A20) označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu;

kamenje pršti

(A21) označuje blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tučenac ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu postoji povećana opasnost od prštanja kamenja;

kamenje pada

(A22) označuje blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti. Simbol na znaku može biti okrenut na drugu stranu.

nailazak na prometna svjetla

(A23) i (A24) označuju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima Simboli na znaku A23 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje. Simboli na znaku A24 iu A24 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

nailazak na prometna svjetla

(A23) i (A24) označuju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima Simboli na znaku A23 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje. Simboli na znaku A24 iu A24 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

radovi na cesti

(A25) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kad je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak;

promet u oba smjera

(A26) označuje mjesto na cesti od kojeg se promet odvija u oba smjera. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta. Znak se postavlja upravo na mjestu na kojem počinje promet u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu ceste na kojem se odvija promet u oba smjera;

raskrižje s kružnim tokom prometa

(A27) označuje blizinu križanja na kojem se promet odvija kružno. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

poledica

(A28) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice;

prevrtanje ili iskliznuće vozila

(A29) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila;

kolona zaustavljenih vozila

(A30) označuje blizinu dijela ceste na kojem u određenim prometnim uvjetima ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila. Vozila u koloni na znaku imaju crvena svjetla;

neutvrđena bankina

(A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina;

pješaci na cesti

(A32) označuje blizinu dijela ceste kojim se kreću pješaci;

obilježen pješački prijelaz

(A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Znak se izvodi s najmanje klasom IIclass=SpellE>retrorefleksije;

djeca na cesti

(A34) označuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta). Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

blizina zrakoplovne piste

(A35) označuje dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju, odnosno polijetanju;

tunel (galerija)

(A36) označuje blizinu tunela ili galerije na cesti;

bočni vjetar

(A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar;

opasnost od požara

(A38) označuje područje u kojem postoji povećana opasnost nastanka požara; Simbol zapaljene šibice na znaku je žute boje, a simbol vatre crvene boje;

biciklisti na cesti

(A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze;

pokretni most

(A40) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko pokretnog mosta. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje;

blizina obale

(A41) označuje blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje;

tramvajska pruga

(A42) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko tramvajske pruge u razini;

životinje na cesti

(A43) označuje mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko ceste ili se kreću uzduž ceste. Simbol životinje na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti životinje na koju se znak odnosi;

divljač na cesti

(A44) označuje posebno opasna mjesta na kojima divljač često prelazi preko ceste. Simbol na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti divljači na koju se znak e znak odnosi;

prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

(A45) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

prijelaz ceste prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

(A46) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Andrijin križ

(A47) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom, odnosno (A48) s dva ili više kolosijeka. Kad uz cestu nema dostatno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno. Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak »Andrijin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosijeka. Radi bolje uočljivosti, znak »Andrijin križ« može biti umetnut na ploču bijele podloge. Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice. Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlo nih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala. Znak »Andrijin križ« mora biti uočljiv s udaljenosti najmanje 50 metara;

Andrijin križ

(A47) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom, odnosno (A48) s dva ili više kolosijeka. Kad uz cestu nema dostatno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno. Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak »Andrijin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosijeka. Radi bolje uočljivosti, znak »Andrijin križ« može biti umetnut na ploču bijele podloge. Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice. Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlo nih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala. Znak »Andrijin križ« mora biti uočljiv s udaljenosti najmanje 50 metara;

približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

(A49) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica. Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;

približavanje prijelazu ceste približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

(A50) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica. Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;