prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera

(C01) obavješćuje vozača da na uskom prolazu ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. Kad se upotrijebi znak C01, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (B38).Znak se postavlja ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak B38 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera);

obilježen pješački prijelaz

(C02) i »obilježen prijelaz biciklističke staze« (C03) označuju mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz, odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze. Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije; Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog ili biciklističkog prijelaza;

obilježen pješački prijelaz

(C02) i »obilježen prijelaz biciklističke staze« (C03) označuju mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz, odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze. Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije; Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog ili biciklističkog prijelaza;

djeca na cesti

(C04) označuje mjesto na cesti kojim se djeca kreću često ili u većem broju (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih prostora) Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije

podzemni ili nadzemni pješački prolaz

(C05) označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz. Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prolaza, odnosno iznad njega;

cesta s jednosmjernim prometom

(C06) i (C07) obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka. Znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu. Znak C06 postavlja se tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste, a znak C07 tako da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

cesta s jednosmjernim prometom

(C06) i (C07) obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka. Znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu. Znak C06 postavlja se tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste, a znak C07 tako da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

cesta s prednošću prolaska

(C08) označuje cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom ili dijelom ceste. Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje. Znak se postavlja, u pravilu, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazu naselju i to ispred raskrižja;

završetak ceste s prednošću prolaska

(C09) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska. Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje;

izbočina na cesti

(C10) označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim mopeda

(C11) označuje mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda. Znak se postavlja se na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim mopeda;

prestanakprestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile

(C12) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim automobilima; Znak se ostavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja za teretne automobile;

prestanak ograničenja brzine

(C13) označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak »prestanak najmanje dopuštene brzine« (C14) označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina. Brzina na znakovima dana je samo kao primjer. Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti ograničenje brzine;

prestanak ograničenja brzine

(C13) označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak »prestanak najmanje dopuštene brzine« (C14) označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina. Brzina na znakovima dana je samo kao primjer. Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti ograničenje brzine;

prestanak zabrane davanja zvučnih znakova

(C15) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih znakova. Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana davanja zvučnih zčnih znakova;

prestanak svih zabrana

(C16) označuje mjesto na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti;

prestanak obvezne upotrebe zimske opreme

(C17), znak »završetak biciklističke staze« (C18), znak »zavr­šetak pješačke staze« (C19) i znak »završetak staze za jahače« (C20) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

prestanak obvezne upotrebe zimske opreme

(C17), znak »završetak biciklističke staze« (C18), znak »zavr­šetak pješačke staze« (C19) i znak »završetak staze za jahače« (C20) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

prestanak obvezne upotrebe zimske opreme

(C17), znak »završetak biciklističke staze« (C18), znak »zavr­šetak pješačke staze« (C19) i znak »završetak staze za jahače« (C20) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

prestanak obvezne upotrebe zimske opreme

(C17), znak »završetak biciklističke staze« (C18), znak »zavr­šetak pješačke staze« (C19) i znak »završetak staze za jahače« (C20) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

zona u kojoj je ograničena brzina

(C21) označuje područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku;

završetak zone u kojoj je ograničena brzina

(C22) označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine. Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne boje;

pješačka zona

(C23) označuje područje namijenjeno kretanju pješaka, a zabranjeno je za kretanje vozila na motorni pogon;

završetak pješačke zone

(C24) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja za vozila na motorni pogon;

područje smirenog prometa

(C25) označuje mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječja igra svugdje dopuštena;

završetak područja smirenog prometa

(C26) označuje mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa.

zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

(C27) označuje mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to plaća li se naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne. Znaku može biti dodana dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje vrijedi;

završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

(C28) označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme. Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne boje;

brzina koja se preporučuje

(C29) označuje brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste. Brzina na znakovima dana je samo kao primjer;

prestanak preporučene brzine

(C30) označuje mjesto na kojem prestaje preporučena brzina. Brzina na znakovima dana je samo kao primjer.

školska patrola

(C31) obavješćuje vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenoga pješačkog prijelaza;

bolnica

(C32) označuje blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

ustanova hitne medicinske pomoći

(C33) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći. Simbol na znaku crvene je boje;

policijska postaja

(C34) označuje mjesto na kojem se nalazi policijska postaja;

parkiralište

(C35), »garaža« (C36) i »vremensko ograničenje parkiranja« (C37) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila. Na znaku C35 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja C37;

parkiralište

(C35), »garaža« (C36) i »vremensko ograničenje parkiranja« (C37) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila. Na znaku C35 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja C37;

parkiralište

(C35), »garaža« (C36) i »vremensko ograničenje parkiranja« (C37) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila. Na znaku C35 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja C37;

telefon

(C38) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica. Ako se znak postavlja u tunelu, ispod bijelog polja ispisan je natpis SOS;

benzinska postaja

(C39) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi benzinska postaja;

informacija

(C40) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti;

hotel ili motel

(C41) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel ili motel;

restoran

(C42) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran;

pitka voda

(C43) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda;

stajalište autobusa

(C44) označuje mjesto na kojem se nalazi autobusno stajalište. Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

stajalište tramvaja

(C45) označuje mjesto na kojem se nalazi tramvajsko stajalište. Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

taxi

(C46) označuje mjesto na kojem se nalazi taksi stajalište. Znak se postavlja na ulaznom i/ili izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

zračna luka

(C47) označuje blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke.

luka-pristanište

(C48) i (C49) označuju blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta, ili mjesto u kojem se nalazi luka, pristanište ili trajekt;

luka-pristanište

(C48) i (C49) označuju blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta, ili mjesto u kojem se nalazi luka, pristanište ili trajekt;

marina

(C50) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi luka za športska i turistička plovila;

kavana

(C51) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana;

mjesto za ispuštanje otpadnih voda

(C52) označuje mjesto na kojem se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje;

teren za kampiranje pod šatorima

(C53), »teren za kampiranje u prikolicama« (C54) i »teren za kampiranje u vozilima« (C55) označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima. Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje;

teren za kampiranje pod šatorima

(C53), »teren za kampiranje u prikolicama« (C54) i »teren za kampiranje u vozilima« (C55) označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima. Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje;

teren za kampiranje pod šatorima

(C53), »teren za kampiranje u prikolicama« (C54) i »teren za kampiranje u vozilima« (C55) označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima. Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje;

teren uređen za izletnike

(C56) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike;

planinarski dom

(C57) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom i uređen teren za izletnike;

vatrogasni aparat

(C58) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi aparat za gašenje požara ili služba za gašenje požara. Ako se znak postavlja ispred službe za gašenje požara, ispod bijelog polja ispisuje se pojam »VATROGASCI«. Simbol znaka crvene je boje;

vozilo za pomoć na cesti

(C59) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

radionica za popravak vozila

(C60) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila;

praonica vozila

(C61) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi praonica vozila;

WC

(C62) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi javni nužnik;

radionica za popravak guma

(C63), označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak guma;

radiopostaja

(C64) označuje područje čujnosti radiopostaje koja daje službene obavijesti o stanju na cestama, čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku;

vodozaštitno područje

(C65) označuje mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju biti osobito oprezni. Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje;

autocesta

(C66) označuje mjesto odakle počinje autocesta;

završetak autoceste

(C67) označuje mjesto na kojem se završava autocesta.

cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila – brza cesta

(C68) označuje mjesto od kojeg počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila;

završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila – brze ceste

(C69) označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila; Znak je prekrižen kosom crtom crvene boje;

slijepa cesta

(C70) označuje blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta). Položaj simbola u znaku treba odgovarati stvarnom položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se taj znak postavlja;

smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo

(C71) označuje cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja. Znak se postavlja na prvo križanje ispred onoga na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;

ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi

označuje mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila. Znak se postavlja na početku ugibališta i 250 m, izuzetno 150 m, prije mjesta koje označuje. Znak C72 ima natpis SOS na crvenoj podlozi. Znak C72 postavlja se na ugibalište na kojem se nalazi SOS telefon, a znak C73 se postavlja na ugibalište u čijoj blizini nema SOS telefona. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje;

ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi

označuje mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila. Znak se postavlja na početku ugibališta i 250 m, izuzetno 150 m, prije mjesta koje označuje. Znak C72 ima natpis SOS na crvenoj podlozi. Znak C72 postavlja se na ugibalište na kojem se nalazi SOS telefon, a znak C73 se postavlja na ugibalište u čijoj blizini nema SOS telefona. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje;

planinski prijevoj

(C74) označuje planinski prije­voj s nadmorskom visinom. Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je pla­ve boje; na ostalim cestama žute je boje;

rijeka

(C75) označuje ime rijeke preko koje cesta prelazi. Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

cestovna građevina

(C76 i C77) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl). Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

cestovna građevina

(C76 i C77) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl). Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

policijska postaja

(C78) označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje je policijska postaja. Ispod strelice može se upisati i udaljenost u metrima do mjesta gdje je policijska postaja;

naziv naseljenog mjesta

(C79) označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto. Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i označuje s kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju;

završetak naseljenog mjesta

(C80) označuje mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta. Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i označuje s kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju;

putokaz

(C81) i (C82) označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj prema kojem vodi cesta na koju putokaz upućuje. Na putokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, koji su ispisani jedan ispod drugoga. Uz znak C81 i C82 mora biti upisana udaljenost do odredišta u km. Znakovi se postavljaju na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi. Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti plave je boje; na ostalim cestama žute je boje; Znak C81 i C82 može se postaviti u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

putokaz

(C81) i (C82) označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj prema kojem vodi cesta na koju putokaz upućuje. Na putokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, koji su ispisani jedan ispod drugoga. Uz znak C81 i C82 mora biti upisana udaljenost do odredišta u km. Znakovi se postavljaju na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi. Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti plave je boje; na ostalim cestama žute je boje; Znak C81 i C82 može se postaviti u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

putokaz za zračnu luku

(C83) označuje smjer ceste prema zračnoj luci;

putokaz za autocestu ili brzu cestu

(C84 i C85) označuje smjer prema autocesti ili brzoj cesti. Na putokazu mogu biti upisani naziv mjesta, simbol autoceste odnosno brze ceste, broj ceste i oznaka autoceste odnosno brze ceste. Znak C84 postavlja se na raskrižju na kojem se ulazi na autocestu ili brzu cestu. Znak C85 postavlja se na raskrižjima koja upućuju ili se nalaze u smjeru autoceste ili brze ceste. Znak koji se odnosi na autocestu zelene je boje, a za brzu cestu plave je boje. Znakovi se mogu postavljati u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

putokaz za autocestu ili brzu cestu

(C84 i C85) označuje smjer prema autocesti ili brzoj cesti. Na putokazu mogu biti upisani naziv mjesta, simbol autoceste odnosno brze ceste, broj ceste i oznaka autoceste odnosno brze ceste. Znak C84 postavlja se na raskrižju na kojem se ulazi na autocestu ili brzu cestu. Znak C85 postavlja se na raskrižjima koja upućuju ili se nalaze u smjeru autoceste ili brze ceste. Znak koji se odnosi na autocestu zelene je boje, a za brzu cestu plave je boje. Znakovi se mogu postavljati u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

prestrojavanje vozila

(C86) i »prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta« (C87) označuju mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C87). Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak C87 postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

prestrojavanje vozila

(C86) i »prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta« (C87) označuju mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C87). Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak C87 postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika

(C88) i znak »zatvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C89) označuje mjesto na kojem se otvara ili zatvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika

(C88) i znak »zatvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C89) označuje mjesto na kojem se otvara ili zatvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

prometni trak za vozila javnog prijevoza putnika

(C90) označuje simbolom ili tekstom prometni trak kojim se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika. Na znakovima C88, C89 i C90 umjesto simbola može biti tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«;

otvaranje prometnog traka

(C91) označuje mjesto gdje počinje dodatni prometni trak za kretanje vozila u istom smjeru. Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometnog traka. Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak se postavlja na državnim i ostalim cestama. Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

zatvaranje prometnog traka

(C92) označuje mjesto gdje je zatvoren, odnosno ukinuta jedna od prometnih traka namijenjena kretanju vozila u istom smjeru. Na znakovima može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka. Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje. Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku

(C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku. Brzine na znaku dane su kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje;

prometni trak za spora vozila

(C94) označuje mjesto gdje počinje prometni trak kojim se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom. Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometnog traka. Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka, zabranama i načinu prestrojavanja na njima. Brzine na znaku dane su kao primjer. Znak se postavlja na autocestama i brzim cestama s dva odvojena kolnika. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

zatvaranje prometnog traka za spora vozila

(C95) označuje mjesto na kojem završava prometni trak za kretanje sporih vozila. Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak se postavlja na autocestama i brzim cestama s dva odvojena kolnika. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, boje, a na brzoj cesti je plave boje.

izlaz sa autoceste i brze ceste

(C96) označuje udaljenost do početka prometnog traka za izlaz s ceste. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje. Znak se postavlja, u pravilu, kad je prometni trak za izlaz s autoceste ili brze ceste kraći od propisane dužine te na završetku autoceste ili brze ceste.

ploča za označivanje izlaza

(C97) označuje mjesto izlaska s autoceste ili brze ceste. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje. Znak se postavlja na vrhu razdjelnog otoka;

odmorište

(C98) i (C99) označava nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika; Na znaku su simboli sadržaja odmorišne postaje i udaljenost do odmorišta (C98), odnosno do iduće benzinske postaje (C99). Kad se znak (C99) postavlja na početku prometnog traka za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišne postaje nalazi se kosa strelica udesno. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, na brzoj cesti je plave boje, a na ostalim cestama žute je boje;

odmorište

(C98) i (C99) označava nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika; Na znaku su simboli sadržaja odmorišne postaje i udaljenost do odmorišta (C98), odnosno do iduće benzinske postaje (C99). Kad se znak (C99) postavlja na početku prometnog traka za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišne postaje nalazi se kosa strelica udesno. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, na brzoj cesti je plave boje, a na ostalim cestama žute je boje;

zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila

(C100) označuje kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom ili brzom cestom. Kad se znak odnosi na brzu cestu, tada umjesto znaka (C66) sadrži znak C68 i plave je boje;

cestarina

(C101) postavljen iznad prometnih trakova označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

obavijest o naplati cestarine

(C102) označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

obvezno uzimanje naplatne karte

(C103), »naplata cestarine« (C104), »elektronska naplata cestarine« (C105) i »naplata cestarine smart karticom« (C106) označuje obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

obvezno uzimanje naplatne karte

(C103), »naplata cestarine« (C104), »elektronska naplata cestarine« (C105) i »naplata cestarine smart karticom« (C106) označuje obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

obvezno uzimanje naplatne karte

(C103), »naplata cestarine« (C104), »elektronska naplata cestarine« (C105) i »naplata cestarine smart karticom« (C106) označuje obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

obvezno uzimanje naplatne karte

(C103), »naplata cestarine« (C104), »elektronska naplata cestarine« (C105) i »naplata cestarine smart karticom« (C106) označuje obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

predznak za obilazak

(C107) označuje pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta. Znak »predznak za obilazak« označuje pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kad je zbog obilaska naselja, e ili oštećenja kolnika promet djelomice ili potpuno zabranjen. Kod daljnjeg usmjeravanja prometa znaku se mora dodati dopunska ploča s natpisom »OBILAZAK ....km«;

putokaz obilaska

(C108) označuje smjer privremenog obilaska; Ako je obilazan smjer samo za pješake ili određenu vrstu vozila, tad je na lijevoj strani znaka upisan simbol pješaka ili vrste vozila na koje se znak odnosi. Znak je narančaste boje;

traka za prekrivanje znakova

(C109) služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili za privremeno prekrivanje nekog naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa kad nisu u funkciji. Znak je narančaste boje;

obilazan smjer za određene vrste vozila

(C110) i (C111) obavješćuje vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer;

obilazan smjer za određene vrste vozila

(C110) i (C111) obavješćuje vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer;

predznak za ručno reguliranje prometom

(C112) obavješćuje vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet naizmjence jednosmjerno propušta. Znak je žute boje;

prometni trak namijenjen određenoj vrsti vozila

koji sa simbolom (C113) ili s umetnutim prometnim znakom (C114) označuje broj i namjenu prometne trake, kad je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometni trakovi namjenjuju određenoj vrsti. Širina na umetnutom znaku dana je kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

prometni trak namijenjen određenoj vrsti vozila

koji sa simbolom (C113) ili s umetnutim prometnim znakom (C114) označuje broj i namjenu prometne trake, kad je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometni trakovi namjenjuju određenoj vrsti. Širina na umetnutom znaku dana je kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima

(C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima

(C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima

(C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima

(C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima

(C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

ploča za označivanje naziva ulica

(C120) označuje vozačima i pješacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze. Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi. Znak se postavlja na raskrižju;

Republika Hrvatska

(C121) označuje ulazak ceste na prostor Republike Hrvatske. Znak je bijele boje, vanjski rub čine dvije međusobno odvojene pruge crvene i plave boje, natpis crne boje i grb Republike Hrvatske.

ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Hrvatske

(C122) označuje opće ograničenje dopuštene brzine u Republici Hrvatskoj prema vrsti ceste i obvezu paljenja kratkih svjetala kad je vozilo u prometu;

nacionalna autooznaka

(C123). U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi;

sigurnosni izlaz

(C124) i znak »smjer za sigurnosni izlaz« (C125) označuje izlaz, odnosno smjer prema sigurnosnom izlazu u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji). Oblik simbola i udaljenost na znaku C125 mora odgovarati vrsti sigurnosnog izlaza iz tunela (galerije).

sigurnosni izlaz

(C124) i znak »smjer za sigurnosni izlaz« (C125) označuje izlaz, odnosno smjer prema sigurnosnom izlazu u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji). Oblik simbola i udaljenost na znaku C125 mora odgovarati vrsti sigurnosnog izlaza iz tunela (galerije).

oznaka broja izlaza ili čvorišta

(C126) označuje broj izlaza ili čvorišta autoceste, odnosno brze ceste; Znak za autoceste zelene je boje, za brze ceste plave boje, a simbol, odnosno broj i vanjski rub bijele su boje;

broj međunarodne ceste

(C127) označuje broj međunarodne ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

broj autoceste

(C128) označuje broj autoceste. Znak je zelene boje, simbol za autocestu je slovo A i vanjski je rub bijele boje; Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

broj državne ceste

(C129) označuje broj državne ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

broj županijske ceste

(C130) označuoznačuje broj županijske ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste

(C131) označuje kil na kojoj je znak postavljen. Znak je za autoceste zelene boje, za brze ceste plave boje, a broj i vanjski rub su bijele boje. Znak se, u pravilu, postavlja s desne strane kolnika u smjeru vožnje;

oznaka dionice državne ceste

(C132) označuje broj državne ceste, broj dionice te kilometar dionice državne ceste na kojoj je znak postavljen. Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka;

oznaka dionice županijske ceste

(C133) označuje broj županijske ceste, broj dionice županijske ceste te kilometar dionice ceste na kojoj je znak postavljen. Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka.