ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

 

PRAVILNICI MUP-a

 

PRAVILNICI HAK-a

 

PRIGOVOR

Narodne novine broj:

151 od 16.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

141 od 7.12.2011 Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

Članak 23.

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača.
Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču koji je provodio ispit odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopćenja ishoda ispita u pisanom obliku.
Prigovor uložen izvan propisanog roka neće se razmatrati.
Prigovor iz stavka 1. ovoga članka kandidat može podnijeti osobito ako smatra da:
1. za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom,
2. ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,
3. ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prema ispitnom listu u koji kandidat ima pravo uvida,
4. ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,
5. postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja (pušenje, korištenje mobilnog uređaja i sl.).
O prigovoru odlučuje ovlašteni ispitivač kojem je prigovor podnesen, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora. Ovlašteni ispitivač svoju službenu zabilješku o prigovoru mora dostaviti ovlaštenoj stručnoj organizaciji najkasnije 48 sati nakon provedenog ispita.

 

ŽALBA

Narodne novine broj:
Članak 24.
Protiv odluke ovlaštenog ispitivača iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika kandidat ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru kandidata.
Žalba se u pisanom obliku podnosi neposredno ovlaštenoj stručnoj organizaciji.
Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati. Odluku po žalbi ovlaštena stručna organizacija mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.
U slučaju da kod rješavanja žalbe iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, ovlaštena stručna organizacija organizirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom pred posebnim povjerenstvom.
Sastav, način i uvjete rada povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka propisuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.
Članak 25.
Kada kandidat polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom pred posebnim povjerenstvom iz članka 24. stavka 3. ovoga Pravilnika ne uplaćuje naknadu za polaganje ispita.

 

DOKUMENTACIJA

Članak 26.

Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini:
1. prijavnica kandidata za ispit
2. nalog za provedbu ispita iz pojedinog predmeta,
3. ispitni test iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,
4. ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,
Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, propisuje, tiska, vodi i čuva ovlaštena stručna organizacija.
Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka čuva se pet godina od dana provedbe vozačkog ispita.

 

EVIDENCIJA

 
Članak 27.
Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti izdaje se uvjerenje o položenomu vozačkom ispitu.
Kandidatu koji je položio ispit za upravljanje vozilom na vozilu bez papučice spojke (ili poluge ručnog mjenjača) za kategorije A1, A2, A, AM, B ili B+E taj podatak upisuje se u uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.
Sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija propisuje svojim općim aktom.
Članak 28.
Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima.
Podatke iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku.
Rezultati o položenom vozačkom ispitu po ovlaštenim ispitivačima, autoškolama, predavačima i instruktorima vožnje se najmanje jednom godišnje dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA O OSPOSOBLJAVANJU

1. Dokumentacija:

ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača- između kandidata i autoškole

nalog za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom

potvrda o završenom dijelu programa osposobljavanja

Knjižica kandidata za vozača

zapisni list tahografa (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorija)

2. Evidenciju:

matična knjiga

dnevnik rada s imenikom za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

OSTALE POVEZNICE, PRAVILNICI I ZAKONI VEZANI ZA PROMET