Testovi

Naši NOVI e-testovi:

provjerite svoj mail, gdje vam piše korisničko ime i lozinka i logirajte se na;

e-učenje Ppsp-a

 

POLAGANJE ISPITA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila se polaže u prostoru opremljenom za polaganje ispita u koji se može smjestiti najmanje 20 kandidata za vozače.Ispit traje najdulje 45 minuta.

Za vrijeme ispita kandidat na stolu može imati samo važeću osobnu ispravu, knjižicu kandidata za vozača, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i kemijsku olovku. Tijekom provedbe ispita u prostoru u kojem se ispit provodi može biti uz kandidate nazočan samo ovlašteni ispitivač i osoba koja je ovlaštena.

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute za polaganje ispita:

na postavljeno pitanje najmanje jedan odgovor je točan, a najviše svi,

kandidat za vozača polaže ispit označavanjem točnih odgovora prema propisanim uputama, odnosno, upisuje odgovor na za to predviđenom mjestu u testu,

pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, ili brisan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim.

Kandidat je ispit položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno mogućih. Iznimno, nije položio ispit kandidat koji je ostvario 90% i više bodova, ako je netočno odgovorio na pitanje koje se odnosi na pravila propuštanja vozila na raskrižju. Kandidat ima pravo uvida u rezultat ispitnog testa i na objašnjenje ovlaštenog ispitivača.

 

e-ISPIT

Da bismo Vam omogućili što bolju pripremu za e-ispite, slijedite sljedeće poveznice:
1. Općenito o ispitima Izvor: Hak (udruga Hrvatski Autoklub),
2. Upute za kandidate Izvor: Hak (udruga Hrvatski Autoklub)
3. http://www.hak.hr/vozacki-ispiti/online-ispiti/ demo e-ispit iz PPSP-a Izvor: Hak (udruga Hrvatski Autoklub),
4. http://www.hrvatskeautoskole.hr/ e-ispit iz PPSP-a Izvor: Haš (udruga Hrvatske Autoškole).

Važno:

Na temelju čl. 9. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (N.N. 155/08);

Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidatu koji ometa provedbu ispita (frustrirajući postupci, psovke, verbalni ili fizički napad na ispitivača) ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima. Takav kandidat će moći polagati ispit uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 90 dana.