Za A1 kategoriju 16 godina, za A2 kategoriju 18 godina, za A kategoriju 24 godine a za B kategoriju 18 godina.

U javnosti najčešće spominjane promjene zakonskih odredbi za mlade vozače, U članku 2. stavku 1. točki 67. novog Zakona “mladi vozači” definirani su kao vozači u dobi do 24 godinebrisana je zabrana da mladi vozač upravlja bez pratnje u vremenu od 23 do 5 sati te svladavanje programa sigurne vožnje. Također, mladi vozači će polaganju ispita A kategorije moći pristupiti ako su stariji od 24 godine ili ako imaju važeću dozvolu A2 kategorije najmanje dvije godine i navršenih 20 godina starosti. Također je brisana odredba o najvećoj snazi motora (do 80 kw) za mlade vozače!

Polaganju ispita B kategorije mladi vozači mogu pristupiti s navršenih 18 godina starosti.Mladi vozači vozilom na cesti mogu upravljati brzinom ne većom od 80 km/h, na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne više od 100km/h, odnosno 120 km/h na autocesti, a mopedom 40 km/h. Uz navedeno, važno je i dalje s 0,00 promila moraju voziti profesionalni i mladi vozači.

Možete, ali nesmijete (ps. To je VELIKA razlika).

Iz predmet PPSP i PP predavanje se vrši grupno ili frontalno, a iz predmeta UV to se radi pojedinačno, a može i s dva ili tri kandidata u vozilu.

Kompletan vozački ispit za B kategoriju se može najranije završiti za 38 radnih dana.

Ispiti (PPSP i PP)se polažu u Ispitnim centrima HAK-a, Krapini je to ulica Ivana Rendiča 3., pokraj porezne uprave, a iz UV-a na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti grada Krapine i okolice.

Sukladno odredbama članka 222. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08) vozačka se dozvola izdaje na zahtjev osobe koja nadležnom tijelu preda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, ako udovoljava uvjetima iz citiranog Zakona. Vozačka dozvola se izdaje s rokom važenja do 65. godine života vozača, mijenja se svakih deset godina, a nakon navršenih 65. godina života, vozačka dozvola se izdaje na rok označen u liječničkom uvjerenju, i to najduže na pet godina.

Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C, C+E, D i H kategorije izdaje se s rokom važenja od 5 godina, a prilikom produljenja dozvole vozač se dužan podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom na cesti, a istekla mu je valjanost vozačke dozvole.

Vozačka dozvola je javna isprava koju nadležno tijelo izdaje određenoj osobi i kojom se dokazuje pravo na upravljanje vozilom.Sukladno tome, vozačka se dozvola treba mijenjati prilikom promjene prezimena, ali ne i prilikom promjene prebivališta.

Za izdavanje vozačke dozvole na osnovi inozemne vozačke dozvole, uz zahtjev, koji se predaje u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta, potrebno je priložiti inozemnu vozačku dozvolu, prijevod inozemne vozačke dozvole, ukoliko se iz nje ne može zaključiti za koju kategoriju se može zamijeniti ili vrijedi li, odnosno da joj nije protekao rok valjanosti više od šest mjeseci, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci, i dvije fotografije veličine 30mmx35mm.

Temeljem članka 228. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08), vozaču koji ima važeću vozačku dozvolu izdanu u RH, može se na njegov zahtjev izdati i međunarodna vozačka dozvola, a izdaje je Hrvatski autoklub.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o vozačkim dozvolama nije propisan rok u kojem je potrebno prijaviti nestanak vozačke dozvole i izraditi novu vozačku dozvolu, ali napominjemo da motornim vozilom u prometu na cesti može samostalno upravljati osoba koja ima važeću vozačku dozvolu.

Zdravstvene preglede obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, a koje određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Određivanje vrste i opsega pregleda je u nadležnosti navedenog ministarstva.

Uvjet za izdavanje vozačke dozvole za motocikl (A kategorija) je navršenih 24 godine života.
Ukoliko vozač posjeduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju najmanje dvije godine, vozačka dozvola za A kategoriju može se dobiti s navršenih 20 godina života.