Za uvjerenje o položenom vozačkom ispitu potrebno je:

Informirati se o autoškoli koja osposobljava kandidate za vozače

Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača određene kategorije

Upisati se u izabranu autoškolu sukladno propisima

Pristupiti i završiti osposobljavanje iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta i kriterija

Po završetku osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta, prijaviti se za polaganje vozačkog ispita

Novo; e-uvjerenje o položenom vozačkom ispitu ne izdaje se u papirnatom obliku, već se može podići preko sustava e-Građani ili Mup-a

Uspješno položen ispit iz predmeta upravljanje vozilom (Uv) je zadnji ispit u autoškoli, a ujedno i uvjet za izdavanje e-uvjerenja o položenom vozačkom ispitu određene kategorije.

Nakon položenog ispita iz predmeta upravljanje vozilom (Uv) ovlašteni ispitivač, Vama kao kandidatu za vozača NE izdaje e-uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, već automatizmom elektronski u Mup.

Time je vaš proces osposobljavanja u autoškoli završen, te ste stekli uvjete za podnošenje Zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

 

Za izdavanje vozačke dozvole potrebno je:

Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti – koje ne smije biti starije od 15 mjeseci

Osobna iskaznica

Podnijeti zahtjev na propisanom obrascu br. 2 uz koji se prilažu:

dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm

državni biljeg u vrijednosti od 15,00 kuna

uplatnica na iznos od 151,00 kuna na račun državnog proračuna

Više na stranicama Mup-a

Preuzmite vozačku u Policijskoj upravi ili postaji gdje je zahtjev podnesen

 

NAKON DOBIVANJA VOZAČKE DOZVOLE

 

Produženje valjanosti vozačke dozvole:

se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta

Uz zahtjev se prilaže:

liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci

15,00 kn u državnim biljezima

osobna iskaznica

Ukoliko na vozačkoj dozvoli nema mjesta za upis novog datuma valjanosti, izdaje se nova vozačka dozvola.

Mladi vozači – izdavanje i produženje valjanosti vozačke dozvole

Dana 17. lipnja 2008 godine stupio je na snagu novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje da je mladi vozač vozač u dobi do 24 godine. I mladom vozaču se izdaje vozačka dozvola na 10 godina.

Za produženje valjanosti vozačke dozvole koja je do 17. lipnja 2008 godine izdana mladom vozaču na dvije godine, uz ostalu dokumentaciju, nije potrebno priložiti liječničko uvjerenje, osim kada je liječničkim uvjerenjem, temeljem kojeg je dozvola izdana, utvrđena obveza ponovnog liječničkog pregleda.

Zamjena vozačke dozvole(promjena podataka, popunjenost):

se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta

Uz zahtjev se prilaže:

dvije fotografije veličine 30×35 mm

15,00 kn u državnim biljezima

osobna iskaznica

uplatnica na iznos od 151,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole

Izdavanje vozačke dozvole u slučaju nestanka:

Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi, odnosno postaji na čijem je području nestala

Nestanak se oglašava u “Narodnim novinama”

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2, u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta

Uz zahtjev se prilaže:

dvije fotografije veličine 30×35 mm

50,00 kn u državnim biljezima

osobna iskaznica

uplatnica na iznos od 151,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole

račun “Narodnih novina” za objavu oglasa

Izdavanje vozačke dozvole na temelju inozemne vozačke dozvole:

dvije fotografije veličine 30×35 mm

inozemna vozačka dozvola

prijevod inozemne vozačke dozvole ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj je rok do kojeg vrijedi istekao manje od 6 mjeseci

uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 6 mjeseci

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA (Novi) NN broj 43 04/2013

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama NN broj 77/2013