Znak E01

označuje udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi;

Znak E02

označuje udaljenost do mjesta na kojem stoji znak B02 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo;

Znak E03

označuje duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča;

Znak E04

označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi;

Znak E05/06

E05 i E06 označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno;

Znak E05/06

E05 i E06 označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno;

dopunska ploča

E07 sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunske ploče

E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

dopunska ploča

E16 označuje uklanjanje vozila »paukom« na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak B39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja);

dopunska ploča

E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

dopunska ploča

E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

dopunska ploča

E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

dopunska ploča

E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

dopunska ploča

E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

dopunska ploča

E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

E31 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba s invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i C36 (parkiralište);

dopunska ploča

E32 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

dopunska ploča

E33 i dopunska ploča E34 označuju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše ili poledice. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i B31 (ograničenje brzine);

dopunska ploča

E33 i dopunska ploča E34 označuju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše ili poledice. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i B31 (ograničenje brzine);

dopunske ploče

E35 i E36 označuju položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E35 postavlja se uz znak C09 (cesta s prednošću prolaska). Dopunska ploča E36 postavlja se uz znak B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje);

dopunske ploče

E35 i E36 označuju položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E35 postavlja se uz znak C09 (cesta s prednošću prolaska). Dopunska ploča E36 postavlja se uz znak B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje);

dopunska ploča

E37 označuje blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti starije nemoćne osobe;

dopunska ploča

E38 označuje blizinu dijela ceste na kojoj se mogu pojaviti slijepe osobe;

dopunska ploča

E39 označuje početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega. Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (čišćenje snijega).

dopunska ploča

E40 objašnjava da se na cesti izvode radovi u vezi s označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine). Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja simbola siva. Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (iscrtavanje oznaka na kolniku).

dopunska ploča

E41 označuje blizinu mjesta na cesti na kojoj se dogodila prometna nesreća. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine). Dopunska ploča je privremena i postavlja se u slučaju teške prometne nesreće kad se uvodi privremena regulacija prometa;

dopunska ploča

E42 objašnjava da u vrijeme migracija žabe u velikom broju prelaze preko ceste, što vozačima predstavlja određenu opasnost. Dopunska se ploča, u pravilu, dodaje znaku A01 (opasnost na cesti);

dopunska ploča

E43 objašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine);

dopunska ploča

E44 označuje mjesto na cesti gdje se nalazi oprema za smirivanje prometa (izbočine). Postavlja se uz znak A34 (djeca na cesti), B31 (ograničenje brzine) i C04 (djeca na cesti);

dopunska ploča

E45 označuje benzinsku postaju s istakalištem plina. Postavlja se uz znak C40 (benzinska postaja);

oznaka izlaza s autoceste ili brze ceste

(E46) označuje približavanje izlazu s autoceste ili brze ceste;

oznaka čvorišta autocesta

(E47) označuje približavanje križanju autocesta ili autoceste i brze ceste;

dopunska ploča

E48 označuje prolaz za teretni automobil s izvangabaritnim teretom;

dopunska ploča

E49 označuje područje s povećanom koncentracijom opasnih tvari u zraku. Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom kruga crvene boje s upisanim natpisom crne boje. Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku;

dopunska ploča

E50 označuje potrebu isključenja rada motora vozila zbog dužeg stajanja i smanjenja opasnih tvari u zraku. Isključivo je vezana uz rad crvenog signala prometnih svjetala. Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom ključa sive boje i upisanim natpisom crne boje. Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku.