Termini ispita

PREDMET DATUM VRIJEME e-Ppsp 19.4.2024. petak 9:00 Broj Kandidati sati 1. Vrhovec Tina 9:00 2. Dolovčak Tea 9:00 3. Čerpes Nikola 9:00 4. Kiseljak Božidar 9:00 5. Zubić Lea 9:00 6. Cvrtila Marija – Zdravko-va 9:00 … Ostali kandidati nisu prihvaćeni ! … PREDMET DATUM VRIJEME e-Ppsp 19.4.2024. petak 11:00 Broj Kandidati sati 1. Hršak […]

Prijava ispita; euro

PRIJAVA ISPITA; kandidat ima pravo prijaviti ispit iz bilo kojeg predmeta (Ppsp, Uv ili Ppp) nakon što realizira kompletno gradivo iz pojedinog nastavnog predmeta, a radi to na način da autoškoli dostavi Potvrdu o izvršenoj uplati naknade za provedbu ispita