Termini ispita

PREDMET DATUM VRIJEME e-Ppsp –.–.2023. — –:– Broj Kandidati sati 1. 2. 3. … Ostali kandidati nisu prihvaćeni ! … PREDMET DATUM VRIJEME Uv 26.9.2023. utorak 8:00 Broj Kandidati sati 1. Šlopar Jan 8:00 2. Pracaić Marko 8:00 3. Plahutar Josip 10:00 4. Orešić Danko 10:00 5. Šanjug Lucija 11:50 6. Gotlin Lorena 11:50 7. […]

Prijava ispita (euro/kuna)

PRIJAVA ISPITA; kandidat ima pravo prijaviti ispit iz bilo kojeg predmeta (Ppsp, Uv ili Ppp) nakon što realizira kompletno gradivo iz pojedinog nastavnog predmeta, a radi to na način da autoškoli dostavi Potvrdu o izvršenoj uplati naknade za provedbu ispita