A2

U A2 kategoriju vozila spadaju:

motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

Video; Poligonske radnje za “A2” kategoriju

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp