A1

U A1 kategoriju vozila spadaju:

motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg

motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW

Video: Poligonske radnje za “A1” kategoriju

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp