A

U A kategoriju vozila spadaju:

motocikli sa ili bez bočne prikolice (iznad 35 kW i omjer snaga/masa prelazi 0,2 kW/kg)

motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw

minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine

minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu