Termini ispita

PREDMETDATUMVRIJEME
e-Ppsp26.6.2021. subota9:00
BrojKandidatisati
1.Gregurović Žan9:00
2.Jedvaj Ivan9:00
Ostali kandidati nisu prihvaćeni !
PREDMETDATUMVRIJEME
e-Ppsp26.6.2021. subota11:00
BrojKandidatisati
1.Horvat Marin11:00
2.Haramina Vesna11:00
3.Mladić Martin11:00
4.Herout Marko11:00
5.Ovčariček Petra11:00
6.Vorih Tea11:00
7.Pavlović Ena11:00
8.Ptičar Ana11:00
9.Medved Matija11:00
10.Ban-Vukmanović Lorena11:00
Ostali kandidati nisu prihvaćeni !
PREDMETDATUMVRIJEME
Uv26.6.2021. subota8:00
BrojKandidatisati
1.Gerić Domagoj8:00
2.Matešić David8:45
3.Merkaš Margareta9:30
4.Crnogaj Ivana10:15
5.Gorup Maja11:30
6.Draganić Diana12:15
7.Hajster Tin13:00
8.Kodrić Dario13:45
9.Cigula Luka13:45
10.Vincelj Niko14:30
11.Borovečki Stjepan14:30
12.Ivanjek Danijel15:15
13.Štehec Marko15:15
Ostali kandidati nisu prihvaćeni !
PREDMETDATUMVRIJEME
Ppp–.–.2021. —–:00
BrojKandidatisati
1.
2.
3.
4.
5.
Ostali kandidati nisu prihvaćeni !
  • PRIJAVA ISPITA; kandidat ima pravo prijaviti ispit iz bilo kojeg predmeta (Ppps, Uv ili Ppp) nakon što realizira kompletno gradivo iz pojedinog nastavnog predmeta, a radi to na način da autoškoli dostavi Potvrdu o izvršenoj uplati naknade za provedbu ispita. Hrvatski autoklub (Hak) kao ovlaštena stručna organizacija za organiziranje i provedbu ispita će osigurati kandidatima termin 1. ispita koji ne može biti kraći od 7 niti dulji od 25 dana. Za svaki slijedeći ispit rok može biti do 50 dana.
  • ODJAVA ISPITA; kandidat ima pravo odjaviti ispit u roku od 48 sati (2 radna dana) prije samog termina ispita u protivnom ako se na ispitu ne pojavi treba ponovo uplatiti i prijaviti određeni ispit!
  • Kako samostalno izvršiti uplatu naknade za pojedini ispit pogledajte upute; https://vic.hak.hr/noveUplatnice.pdf .
  • Potvrdu o izvršenoj uplati (uplatnicu) dužni ste dostaviti prije prijave ispita autoškoli u originalu ili u e-obliku (PDF) poslati na naš mail; tajnistvo@dragec-promet.hr ako plaćate Internet bankarstvom.
  • Novo;
    • Od 01.01.2019. u primjeni je NOVI AŽURIRANI SUSTAV PRIJAVE ISPITA, stoga molimo kandidate za vozače da prate ažuriranja termina, jer u slučaju da neki kandidat odustane od ispita, na njegovo mjesto može doći netko kome još nije bio određen termin ispita!
    • Novost je da ispitni dan nije više nužno utorak, nego to može biti bilo koji dan u tjednu!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp